2 listopada 2019

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązuje od 25 maja 2018

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych, czyli podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania  jest firma Projektona Zuzanna Panek z siedzibą w Świdnicy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z realizacją twojego zamówienia złożonego przez  e-mail lub telefon.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Projektona.

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaż. Przetwarzanie twoich danych służy w szczególności:

 •          Realizacji wysyłki zakupionych towarów,
 •          Realizacji płatności,
 •          Obsługi reklamacji i zwrotów lub innych usług po zakupowych.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 •          przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 •          tworzenia akcji promocyjnych, rabatów oraz działań marketingowych;
 •          monitorowanie Twojej aktywności w celu poprawy działania usług, oszacowania zainteresowań i potrzeb odwiedzających.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Wymagamy podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz dostawy towarów. Są to następujące dane:

 •          Imię i nazwisko,
 •          Adres do wysyłki  lub wskazany punkt odbioru,
 •          Numer telefonu,
 •          W przypadku firm również dane rejestracyjne firmy, niezbędne do wystawienia faktur,
 •          Numer konta bankowego w przypadku zwrotu środków,
 •          Adres email,

Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych do celów podatkowych lub rachunkowych.

Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzania danych?

W każdej chwili masz dostęp do swoich danych, możesz je poprawić lub usunąć. Możesz też ograniczyć ich przetwarzanie oraz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Masz prawo do przeniesienia swoich danych, prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom oraz profilowaniu. Pracownicy naszej firmy niezwłocznie zareagują na prośbę.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, transportowe lub zapewniają działanie systemów informatycznych, prezentują naszą ofertę w sieci (personalizowane reklamy).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku  z zawartą z Tobą umową sprzedaży, także po jej wykonaniu. Dane są przez nas przechowywane bezterminowo, chyba że poprosisz o ich usunięcie. W takim wypadku Twoje dane zostaną bezzwłocznie usunięte z naszego rejestru lub zanonimizowane, chyba że od daty sprzedaży nie upłynęły 2 lata. W takim przypadku dane, istotne dla dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy pozostaną w rejestrze, a ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku umów potwierdzanych fakturą  okres przechowania danych dla celów podatkowych i rachunkowych wynosi maksymalnie 10 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiła sprzedaż. Natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być cofnięta ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

REGULAMIN
Składania zamówień w firmie Projektona Zuzanna Panek

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Usługodawcą i właścicielem witryny projektona.pl jest podmiot gospodarczy Projektona Zuzanna Panek z siedzibą w Świdnicy, NIP 884 26 85 830.
2. Sprzedaż produktów odbywa się na dwa sposoby:
– drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,
– osobiście w siedzibie firmy.
3. Złożenie zamówienia drogą mailową  jest formą umowy świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
4. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Wszelkie prawa do witryny, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypu należą do Projektona Zuzanna Panek a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia należy składać  mailowo: kontakt@projektona.pl
2. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie przesłania wszystkich wymaganych informacji potrzebnych do realizacji zlecenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.
3. Zamówienie można składać internetowo 24 godziny na dobę przez cały rok, jednak firma czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.
4. W przypadku braku kontaktu z Klientem, braku wpłaty lub akceptacji projektów, zamówienie może być anulowane.
5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III. CENY I WARUNKI ZAPŁATY

1. Ceny produktów i usług podane są w opisie poszczególnych produktów prezentowanych na stronie www.projektona.pl lub w cenniku przesłanym przez Sprzedającego.
2. Po złożeniu zamówienia i ustaleniu niezbędnych szczegółów Klient otrzymuje kosztorys zamówienia.
3. Zapłaty należy dokonać przelewem na wskazany poniżej rachunek (w tytule podając imię i nazwisko osoby zamawiającej):

Projektona Zuzanna Panek, 58-100 Świdnica
Alior Bank 93 2490 0005 0000 4530 2612 9529

3. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie Sprzedającego lub po wpłacie zaliczki w przypadku zamówień składanych osobiście w siedzibie firmy.
4. Na życzenie klienta wystawiamy faktury.
5. Firma Projektona Zuzanna Panek zastrzega sobie prawo do zmian w cenach towarów i usług.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania całości zapłaty na koncie Sprzedającego lub wpłaty zaliczki w przypadku zamówień składanych osobiście w siedzibie firmy przygotowujemy projekt (lub projekty), które zostają przesłane mailowo do akceptacji. Prosimy o dokładne sprawdzenie całej treści (nie ingerujemy w nadesłany tekst oraz listę gości, nie poprawiamy literówek, interpunkcji czy ortografii).
2. Jeśli zaproszenia (i/lub koperty) mają być personalizowane niezbędne jest dostarczenie listy gości (do personalizacji zaproszeń – odmienionej, do personalizacji kopert – nieodmienionej). Lista musi być przesłana mailowo w formacie umożliwiającym skopiowanie danych. Nie ingerujemy w listę gości, nie sprawdzamy jej poprawności i nie odmieniamy nazwisk. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w personalizacji, jeśli została ona wykonana zgodnie z przesłanymi danymi.
3. Druk następuje po ostatecznej akceptacji projektów, ustaleniu wszystkich szczegółów i uregulowaniu płatności.
5. Czas realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych  od momentu zaakceptowania projektu do druku i uregulowania płatności (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera w przypadku wysyłki zamówienia). W przypadku projektów indywidualnych czas realizacji zamówienia może być dłuższy – do 20 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera w przypadku wysyłki zamówienia).

V. CZAS I KOSZT WYSYŁKI

1. Zamówienia wysyłamy kurierem lub paczkomatem. Ceny wysyłki ustalane są indywidualnie.
2. Zamówienia można odbierać osobiście w naszej siedzibie.
3. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, koszt ustalany jest indywidualnie.
4. Szacowany czas doręczenia przesyłki to ok. 2 dni roboczych (na terenie Polski). Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia firmy kurierskiej.
5. Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.

VI. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: kontakt@projektona.pl
2. Akceptacja do druku oznacza wolę realizacji zgodnie z zaakceptowanym projektem, dlatego należy dokładnie sprawdzić poprawność treści w projekcie. Zamówienia zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym projektem traktowane są jako prawidłowo zrealizowane i ewentualne literówki, czy inne błędy merytoryczne znalezione po wydruku nie podlegają reklamacji.
2. Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.
3. Ewentualne  różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem, a projektem oglądanym na monitorze Klienta nie mogą być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne.
4. Reklamacji podlegają jedynie błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, wysyłając e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Projektona Zuzanna Panek. w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia.
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
3. Firma Projektona Zuzanna Panek. zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji zobowiązując się jednocześnie chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.), chyba, że Klient nie ma zastrzeżeń do upublicznienia swojego wizerunku i danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Firma Projektona Zuzanna Panek zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
2. Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.
3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Firma Projektona Zuzanna Panek nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.